Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU – Zestaw nr 8 – S7, S9,S10,S12,S13 oraz Zestaw nr 10 – S21, S22, S30, S36

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

05.06.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

10.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

10.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik do umowy nr 8.1 - wzór umowy dla części 1

10.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik do umowy nr 8.2 - wzór umowy dla części 2

10.04.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1 - od 3do 7 i 9 do SIWZ [ZIP]

10.04.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik 1 - od 3do 7 i 9 do SIWZ [XADES]

10.04.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Zestaw 8 część 1 [XADES]

10.04.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Zestaw 10 część 2 [XADES]

10.04.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Zestaw 8 część 1 [ZIP]

10.04.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna Zestaw 10 część 2 [ZIP]

10.04.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

07.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania i modyfikacja zapisów

07.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załacznik 8.1 - wzór umowy dla części 1

07.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załacznik 8.2 - wzór umowy dla części 2

07.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

07.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki - wersja edytowalna ZIP

08.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst Załaczniki 1.1-1.2

08.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania część II

13.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst Załacznik 8.1 wzór umowy dla części I

15.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst Załacznik 8.2 wzór umowy dla części II

15.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania część III i modyfikacja zapisów

15.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

16.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst PFU-S Cedynia Czcibora

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst PFU-S Bogusława

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załacznik nr 2

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załacznik nr 8.1

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst załacznik nr 8.2

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo odpowiedzi na pytania część IV

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załacznik nr 1 do PFU

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

zestaw 8 i 10 XML

21.05.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

zestaw 8 i 10 XADES

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

21.05.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

05.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

12.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

12.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

09.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

09.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wybor oferty

12.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie - powtórne

22.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - powtórne

22.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zestaw nr 10

22.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część I

09.10.2019

Pobierz plik