Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie załączonymi PFU ul. Piastów, Ku Słońcu, Kr. Jadwigi, Bogusława, Sowińskiego itd. – Zestaw nr 8, Zadanie S7, S9, S10, S12, S13

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

01.03.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

22.03.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

01.03.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki nr 2 do SIWZ

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.2

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.1

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.2 [xades]

25.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.1 [xades]

25.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 1 i 3 do 7 i 9 do SIWZ [xades]

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 [xades]

25.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 - wzór umowy

25.01.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 1 i 3 do 7 i 9 do SIWZ

25.01.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik 1a - formularz cenowy

25.01.2019

Pobierz plik