Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie wraz z układem pompowni

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

06.03.2020, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

28.01.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

28.01.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 1, 1a-7 i 9

28.01.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 – wzór umowy

28.01.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

PFU

28.01.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do PFU

28.01.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ -wzór umowy

07.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst PFU

07.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów PFU i załącznika nr 8 - wzoru umowy

07.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

26.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst. SIWZ - Wschodnia

26.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - odp. na pytania cz.1 oraz modyfikacja zapisów-Wschodnia

26.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia-2020-OJS040-095540-pl

26.02.2020

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Wersja edytowalna Załączniki 1a, 1-7 do SIWZ

26.02.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIZW

27.02.2020

Pobierz plik

Plik

Jedn. tekst Załączniik 1a do SIWZ

28.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - sprostowanie zapisów Załącznika 1a do SIWZ

28.02.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Wersja edytowalna jedn. tekst Załącznik 1a do SIWZ

28.02.2020

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 2 - edytowalna wersja formularza

04.03.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 2 - jednolity tekst

04.03.2020

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 - xml

04.03.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

06.03.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Unieważnienie postępowania

22.04.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności do zamówienia

24.04.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

04.06.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.06.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

29.07.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o modyfikacjach

19.08.2020

Pobierz plik

Dokument pdf

ogłoszenie o modyfikacjach

13.10.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o modyfikacjach dot. Aneksu nr 4

01.07.2022

Pobierz plik