Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie sieci do przyłączenia nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosy Polskiej – ul. Polickiej do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

12.01.2018, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

20.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

20.11.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

21.11.2018

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

21.11.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I

04.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

04.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II

05.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III

14.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Wzór umowy - modyfikacja

21.12.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo - modyfikacja

03.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ tekst jednolity

03.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

PFU tekst jednolity

03.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

04.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja SIWZ

08.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie

10.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja SIWZ

10.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja wzoru umowy

10.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

12.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

09.02.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09.02.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

09.02.2018

Pobierz plik