Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Ku Słońcu, Tenisowej od komory K14 w ul. Ku Słońcu do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej w Szczecinie

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

14.07.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

19.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.1

19.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.2

19.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.3

19.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna cz.4

19.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

STWiORB

19.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

SWZ

19.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 7 - wzór umowa

19.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik_nr_8

19.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załączniki od 1 do 6

19.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 - JEDZ zip

19.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik_nr_2_-_JEDZ_po_zmianach

20.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 - JEDZ po zmianach - 20-05-2021.zip [xades]

20.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

01.06.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki_od_1_-_6_SWZ

01.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst SWZ po zmianach

02.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz. I

02.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10 do SWZ

02.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

08.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część II i modyfikacja dokumentów

08.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn.tekst Załącznik nr 3 po zmianach_08.06.2021

08.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst SWZ - ul. Ku Słońcu 125_po zmianach_08_06_2021

08.06.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Jedn. tekst załącznik nr 3 po zmianach 08.06.2021

08.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia_22.06.2021

22.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cz.III

22.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn tekst - załącznik nr 7 - Wzór Umowy - 22-06-2021

22.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn tekst SWZ - po zmianach_22_06_2021

22.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik do pytania 25 Zgoda SM Politechnik

22.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zalacznik do pytania nr 11 tabela zgody.pdf

22.06.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik do pytania nr 31 [zip]

22.06.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

PB_KTŚ i Załącznik 1B_cz. 5 [zip]

23.06.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna-wersja edytowalna_DWG [zip] - plik zaktualizowany 24.06.2021

24.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst SWZ - ul. Ku Słońcu 125-Tenisowa_po zmianach_29_06_2021

29.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn tekst-Załącznik nr 7-wzór umowy - 29-06-2021.pdf

29.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część IV-29-06-2021

29.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

29.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie: ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

30.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze dokonania przesunięcia terminu składania ofert 01-07-2021

01.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst -Załącznik nr 7 - Wzór Umowa - Ku Słońcu - 02-07-2021

02.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część V-02-07-2021

02.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn tekst SWZ - ul. Ku Słońcu 125-Tenisowa_po zmianach_06_07_2021

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi część VI - 06-07-2021

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Rys. numer 3 - ARKUSZ

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Rysunek numer 9

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie materiałów

06.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

07.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi część VII

07.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Tabela zgody

07.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst SWZ - ul. Ku Słońcu 125-Tenisowa_po zmianach

07.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

14.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

14.07.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

13.09.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

02.02.2022

Pobierz plik