Rozbudowa systemu ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w rejonach ul. Duńska, Szczecińska, Kalinowa w Szczecinie

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

29.12.2017, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

06.11.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja techniczna

07.11.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Dokumentacja przetargowa

07.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja załącznika nr 8

20.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Tekst jednolity załącznika nr 8

20.11.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I

01.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja PFU

05.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II

05.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III

08.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

08.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IV

12.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja PFU

12.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

12.12.2017

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Zmodyfikowany załącznik nr 11 do PFU wraz z załącznikami

12.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. V

14.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. VI

19.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

19.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zestawienie ofert

29.12.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do protokołu z otwarcia ofert

02.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

25.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

25.01.2017

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - sprostowanie

29.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

29.01.2018

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21.03.2018

Pobierz plik