Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

18.06.2021, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Skompresowany pakiet

Ku_Słońcu_125_sieć_ciepłownicza_projekt_pierwotny.zip

04.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Ku_Słońcu_125_przebudowywana sieć ciepłownicza-aneks numer 1.zip

04.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Ku_Słońcu_125_węzeł_skrzydło lewe.zip

04.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Ku_Słońcu_125_węzeł_kaplica_główna.zip

04.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Ku_Słońcu_125_węzeł_skrzydło_prawe.zip

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

STWiORB_W7_Ku_Słońcu_125a.pdf

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

SWZ_Pakiet_P7_W7.pdf

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik_nr_8_do_SWZ_-_wzór_umowy.pdf

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik_nr_9_do_SWZ-_wzór_umowy_o_powierzeniu_przetwarzania_danych_osobowych.pdf

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załączniki_1,2_i_4-7_do_SWZ_W7.pdf

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie_o_zamówienie_sektorowe_2021-OJS086-223506-pl.pdf

04.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik_nr_3_do_SWZ_-_JEDZ.zip

04.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie_do_ogłoszenia_2021-OJS092-239697-pl.pdf

12.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo_-_odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_zapisów_część_I-12-05-2021.pdf

12.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn_tekst_SWZ_W7_12-05-2021.pdf

12.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 1-5 do dokumentacji technicznej

12.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załączniki 6-12 do dokumentacji technicznej

12.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cześć II

18.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn_tekst_SWZ_W7_po_zmianach_z_dnia_21-05-2021

21.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik_nr_3_-_JEDZ_po_zmianach.zip

21.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik_nr_3_-_JEDZ_po_zmianach.zip.zip [xades]

21.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

25.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania cześć III

28.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów dokumentacji przetargowe

31.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie ogłoszenia

31.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst załącznik nr 8-wzór umowy po zmianach 31-05-2021

31.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst SWZ po zmianach 31-05-2021.pdf

31.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jedn._tekst_SWZ_po_zmianach_31-05-2021.zip

31.05.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 3 - JEDZ po zmianach [xades]

31.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 2. po zmianach - formularz cenowy

31.05.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część IV

01.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część V

02.06.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załącznik nr 3 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ_02.06.21

02.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Odpowiedzi na pytania - część VI

11.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze dokonania przesunięcia terminu składania ofert i modyfikacji zapisów SWZ

11.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst po zmianach 14.06.2021

14.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst Załącznik nr 2 - Formularz cenowy_po zmianach_14-06-2021

14.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst Załącznik nr 8- wzór umowy_ po zmianach_14-06-2021

14.06.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jedn. tekst Załącznik nr 3 - JEDZ_po zmianach 14-06-2021.zip.xades.zip

14.06.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Sprostowanie ogłoszenia_10_06_2021

14.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej -14-06-2021

14.06.2021

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Jedn. tekst Załącznik nr 3 - JEDZ_po zmianach 14-06-2021

14.06.2021

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Jedn. tekst Załącznik nr 2 - Formularz cenowy_po zmianach_14-06-2021

14.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia_15.06.2021

15.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia_

18.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert_18.06.2021

18.06.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania

02.08.2021

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

08.09.2021

Pobierz plik