Rozdzielenie węzła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 i 2

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

27.05.2022, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Zapytanie

05.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załączniki od 1 do 7

05.05.2022

Pobierz plik

Dokument tesktowy

Załączniki od 1 do 7 wersja edytowalna

05.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8

05.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 9

05.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 10 STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 1 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 3 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 4 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 5 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 6 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 7 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 8 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 9 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 10 do STWiORB

05.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi

10.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Pytania i odpowiedzi część 2 - zmiana terminu składania ofert

18.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Zapytanie ofertowe

18.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Modyfikacja dokumentacji i zmiana terminu składania ofert

23.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

jedn. tekst. Załączniki od 1 do 7 - Rozdzielenie węzła ul. Jasna

23.05.2022

Pobierz plik

Dokument tesktowy

jedn. tekst. Załączniki od 1 do 7 - Rozdzielenie węzła ul. Jasna-wersja edytowalna

23.05.2022

Pobierz plik

Dokument pdf

Jedn. tekst Załącznik nr 8 - wzór Umowy

23.05.2022

Pobierz plik