Rozdzielenie węzłów grupowych W/9, W/10 – pakiet P6

Spółka:

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

15.07.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ

Nazwa

Data pliku

Dokument pdf

Ogłoszenie

05.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

SIWZ

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

W9 W10 dokumentacja techniczna do warunków [ZIP]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

W9 W10 dokumentacja techniczna do warunków [XADES]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

W9 Wąska 9 dokumentacja techniczna [ZIP]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

W9 Wąska 9 dokumentacja techniczna [XADES]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

W10 Wiosny Ludów 63 dokumentacja techniczna [ZIP]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

W10 Wiosny Ludów 63 dokumentacja techniczna [XADES]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIWZ [ZIP]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 2 do SIWZ [XADES]

05.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Załącznik nr 8 - wzór umowy [PDF]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 1 do 7 i 9 [ZIP]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załącznik nr 1 do 7 i 9 [XADES]

05.06.2019

Pobierz plik

Skompresowany pakiet

Załaczniki 1 -7 do SIWZ - wersja edytowalna

27.06.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert

02.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Sprostowanie do ogłoszenia

03.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity tekst SIWZ

03.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Jednolity załącznik nr 1A

03.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Pismo modyfikacja zapisów załącznika 1A do PFU

03.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert

15.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie omyłki rachunkowej

25.07.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

09.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie

09.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

12.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - powtórne

29.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o najkorzystniejszej ofercie - powtórne

29.08.2019

Pobierz plik

Dokument pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

30.10.2019

Pobierz plik