Laureaci konkursuGratulacje

W konkursie iPady wygrali:

 1. Pan Norbert – nr umowy 63359,
 2. Pani Violetta – nr umowy 63935,
 3. Pani Ewa – nr umowy 61530
 4. Pan Mirosław – nr umowy 53506
 5. Pani Maria – nr umowy 53631

O wynikach konkursu zwycięzcy zostali powiadomieni indywidualnie.

Jeśli masz zawartą ze Szczecińską Energetyką Cieplną (nie dotyczy spółek SEC A do SEC J) indywidualną umowę na dostawę ciepła i świadczenia usług przesyłania z rozliczaniem opłat za ciepło wg regulaminu rozliczeń, to poniższe informacje są dla Ciebie.

Stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki

Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC) została zobowiązana do zmiany sposobu sprzedaży i rozliczania ciepła w ramach indywidualnych umów z wszystkimi Odbiorcami Końcowymi w budynkach wielolokalowych.

co to oznacza

Jesteśmy zobowiązani do wdrożenia wytycznych URE i w konsekwencji wypowiedzenia – z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia – aktualnie obowiązujących z Państwem Umów sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania ze skutkiem prawnym na dzień 31.08.2019 roku. Nadal gwarantujemy Państwu możliwość zakupu ciepła oraz usług przesyłania ciepła, lecz kontynuacja naszej współpracy musi odbywać się na innych zasadach formalno-prawnych.


co sie nie zmieni
 • nadal będziemy dostarczać Państwu ciepło
 • model sprzedaży ciepła oparty będzie na takim samym regulaminie rozliczeń
 • ceny i stawki opłat za ciepło pozostaną bez zmian
 • nie zmienią się terminy płatności faktur za ciepło
 • opłaty za ciepło naliczane będą w oparciu o Taryfę dla ciepła zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • zasady korzystania z e-faktury nie ulegną zmianie
 • miejsce i zasady obsługi klienta w siedzibie SEC pozostają bez z mian
co sie zmieni
 • umowę ze Szczecińską Energetykę Cieplną zastąpi umowa z jedną ze specjalnie powołanych spółek obrotu ciepłem o nazwie SEC L, SEC M, SEC N, SEC O, SEC P
 • naliczanie opłaty za rozliczanie lokalu odbywać się będzie w oparciu o „Opłatę za obsługę Odbiorców” i zastąpi ona obecną „Opłatę za rozliczenie lokalu”.
 • nr konta, na które będą Państwo przelewać należności
Co zrobić?
A

Z wypowiedzeniem umowy otrzymali Państwo nową indywidualną „umowę kompleksową” dotyczącą sprzedaży ciepła przez jedną ze spółek obrotu SEC, która od 1 września 2019 roku zastąpi wypowiedzianą umowę ze Szczecińską Energetyką Cieplną

B

Wystarczy, że do 31 lipca 2019 r. odeślą Państwo do SEC jeden podpisany egzemplarz nowej umowy w otrzymanej i opłaconej już kopercie

C

Po upływie okresu wypowiedzenia, od 1 września 2019 r. będą Państwo otrzymywać rozliczenia i korespondencję już z nowej spółki obrotu ciepłem

D

Jeśli dotychczasowe należności wobec Szczecińskiej Energetyki Cieplnej regulowali Państwo poleceniem zapłaty w banku konieczne będzie cofnięcie zgody na obciążanie rachunku i złożenie w banku nowego polecenia zapłaty – na nowy podmiot i nowy numer konta

Pobierz formularze polecenia zapłaty oraz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku

pobierz niezbędne dokumenty

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta SEC

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

bok

Informacje dodatkoweInformujemy również, iż istnieje także możliwość, aby ciepło do Państwa lokali było rozliczane wspólnie z innymi mieszkańcami budynku. Jednak tego typu umowa musiałaby zostać zawarta przez Wspólnotę Mieszkaniową. Jeżeli preferują Państwo taką metodę, należy zgłosić się do Wspólnoty Mieszkaniowej. Szczegółowe informacje dotyczące tego rozwiązania zawiera dostarczona korespondencja.

Dziekujemy
Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry