Konferencja H2 Szczecin

Konferencja H2 Szczecin: Wodór napędem regionu to bardzo ważna konferencja, więc i reprezentacja SEC była mocna – Simona Niekrewicz (Wolna), Kierownik Inkubatora Nowych Technologii, prezentowała nasze doświadczenia w zakresie badań nad wykorzystaniem wodoru w ciepłownictwie a Maciej Śniegowski z ramienia E.ON edis energia moderował panel „Ciepło z wodoru i inne zastosowania H2 w gospodarce komunalnej”, w którym uczestniczyli również zagraniczni goście.
Ewa Chmielewska, @Marcin Żurek, Patrycja KwiecieńKrzysztof SoskaDanuta Misztal, @Artur Wegners, Grzegorz Wodnicki potwierdzają, że to bardzo ciekawa konferencja, bo to nie tylko rozmowy o przyszłości, ale o konkretnych rozwiązaniach mających miejsce tu i teraz.

Menu