Warunki, Wnioski i Załączniki

Wnioski

Jeśli planujesz przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub alternatywnego źródła ciepła SEC, pobierz odpowiednie dokumenty.

Wniosek o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz

Wniosek o zapewnienie dostawy ciepła

Pobierz

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz

Informacje o systemie ciepłowniczym

Informacje o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej.

Informacje o systemie ciepłowniczym SEC

Pobierz

Informacje o systemie ciepłowniczym SEC Region

Pobierz

Informacje o systemie ciepłowniczym SEC Zgorzelec

Pobierz

Informacje o systemie ciepłowniczym SEC Chojnice

Pobierz

Załączniki

Załączniki do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych oraz do Warunków Wymiany – Budowy Sieci Ciepłowniczych:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zasady doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych oraz budowy kotłowni lokalnych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w węzłach cieplnych nowo budowanych i modernizowanych do warunków przyłączenia obiektów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Zalecane urządzenia w nowo budowanych i modernizowanych węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej przy indywidualnym pomiarze zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do projektowania kotłowni gazowych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Ogólne wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Projekt umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Pobierz
Menu