Zrównoważony rozwój

Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

Zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych i najbardziej aktualnych trendów, który nabiera coraz większego znaczenia. Zakłada rozsądne gospodarowanie dostępnymi zasobami w taki sposób, by wystarczyły do budowania dobrobytu obecnego pokolenia, ale też mogły zaspokajać potrzeby w przyszłości.

Ma on przyczyniać się do rozwiązywania problemów globalnych i zachowania równowagi między potrzebami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. Na szczęście rosnąca świadomość rządów, przedsiębiorstw oraz społeczeństw daje szansę na zbudowanie przyszłym pokoleniom świata, w jakim każdy chciałby żyć.

“Myślę, że dziś nikt już nie ma wątpliwości, że głównym wyzwaniem naszego i przyszłych pokoleń jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Nie budzi wątpliwości także fakt, że firmy energetyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Czując odpowiedzialność za naszych klientów i za mieszkańców miast, w których działamy, stajemy przed wyzwaniem stworzenia nowego systemu energetycznego i ciepłowniczego, który nie będzie miał negatywnego wpływu na świat – jedyny dom dla nas i naszych bliskich.

Koncern E.ON już wiele lat temu zobowiązał się do przejścia na zrównoważone systemy energetyczne, od lat przeznaczając znaczące środki na innowacje i rozwój technologii. Przynależność do tego koncernu energetycznego umożliwia nam implementowanie sprawdzonych rozwiązań i czerpanie z nowoczesnych osiągnięć w obszarze energetyki i ciepłownictwa.

Dzięki tej współpracy całe kwartały miejskie mają dziś szansę na większą niezależność energetyczną. Musimy podejmować inicjatywę i działać razem, bo tylko wtedy mamy realny wpływ na naszą planetę.

Grupie SEC wiemy, że zielona energetyka i zielone ciepłownictwo to nie alternatywa, lecz nasza przyszłość”.

Beata Kurdelska
Prezes Zarządu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej

Nasze działania

Celem biznesowym naszej spółki jest bezpieczne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska dostarczanie energii naszym klientom, co obejmuje również rozwój produktów i usług zwiększających efektywność energetyczną. Działamy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (czytaj więcej).

Scenariusze klimatyczne nie pozostawiają wątpliwości – musimy odejść od spalania paliw kopalnych i ograniczać emisję dwutlenku węgla jak najszybciej, aby uchronić świat przed nieodwracalnymi skutkami zmian klimatu. Najbliższe lata będą czasem rewolucyjnej transformacji w sektorze energetycznym, a w teraźniejszości drzemie potencjał zmiany. Dlatego już dziś w gronie specjalistów i ekspertów pracujemy nad koncepcją odejścia od spalania węgla do 2030 roku we wszystkich spółkach Grupy SEC! Dzięki rozwojowi wysokosprawnej kogeneracji oraz innych alternatywnych nisko lub zeroemisyjnych źródeł energii, wykorzystaniu niskotemperaturowych sieci piątej generacji, a także digitalizacji i cyfryzacji procesów, ten ambitny cel jest nie tylko konieczny, ale i możliwy!

Nasze działania prowadzimy w oparciu o wymagania i wytyczne unijne, a zrównoważony rozwój jest podstawą do wszelkich decyzji biznesowych. Wierzymy, że nasze zaangażowanie i realizacja celów środowiskowych nie tylko wzmocni naszą pozycję na rynku, ale również realnie przyczyni się do osiągnięcia celu realizacji założeń Porozumienia Paryskiego (ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C) i neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Tak realizujemy nasze zobowiązania

E

Environment

czyli środowisko

S

Social

czyli kwestie pracownicze i BHP

G

Governance

czyli etyka i zgodność z regulacjami

W biznesie kondycję przedsiębiorstwa mierzy i ocenia się na podstawie wyników finansowych takich jak przychody, zyski czy wielkość aktywów. Już dzisiaj zakres tych parametrów poszerza się o kolejne istotne wskaźniki określające postęp w zakresie realizacji zrównoważonego rozwoju. 

Raportowanie ESG (raportowanie zrównoważonego rozwoju) jest dodatkowym zestawem danych, które uzupełniają dane finansowe i pozwalają na jeszcze dokładniejszą ocenę działalności firmy. Informacje, które pozyskujemy w trakcie raportowania ESG są źródłem wiedzy ułatwiającym podejmowanie decyzji zarządzającym. Ale nie tylko. Służą również instytucjom finansowym, interesariuszom czy klientom do oceny wpływu działalności spółki na środowisko, społeczeństwo czy standardy zarządzania firmą i określeniu chęci współpracy z takim przedsiębiorstwem. W niedalekiej przyszłości – na mocy nowej dyrektywy dot. zrównoważonego rozwoju (CSRD) raportowanie takie będzie obowiązkowe dla wszystkich dużych podmiotów, co pośrednio wpłynie także na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Szczecińskiej Energetyce Cieplej rozpoczęliśmy raportowanie w 2021 roku. Jako firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju wiemy, jak kluczowy jest to obszar. Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem:

 • zwiększamy naszą transparentność i wiarygodność,
 • dokładamy wszelkich starań, aby współpracować z podmiotami, które prowadzą zrównoważoną działalność,
 • skupiamy się na tym, aby w naszej spółce wdrażać działania i prowadzić zrównoważone środowiskowo inwestycje. Pomaga nam w tym Taksonomia UE. Dzięki temu Rozporządzeniu jesteśmy w stanie określić kryteria i ustalić czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • poprzez alokację naszego kapitału w aktywności ekologiczne zwiększamy zakres naszych działań chroniących środowisko naturalne.  

ESG – dlaczego to takie ważne?

Zrównoważony rozwój

 • Praca nad osiągnięciem zeroemisyjności na świecie,
 • Utrzymanie zdrowych ekosystemów,
 • Umożliwienie ludziom przejścia przez transformację energetyczną,
 • Wzmacnianie zrównoważonej kultury w ramach organizacji i poza nią.

Klienci

 • Potrzeba podejmowania mocniejszych działań przy wzrastającej powszechnej świadomości zrównoważonego rozwoju.

Inwestorzy

 • Decyzje inwestycyjne oparte na ratingu ESG (ryzyka dotyczące klimatu stają się ryzykiem biznesowym).

Wymagania prawne

 • Nowa Taksonomia UE,
 • Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Jesteśmy dumni będąc częścią Grupy E.ON!

Zapoznaj się z pierwszym Zintegrowanym Raportem Rocznym E.ON. Połączony w nim został Raport Zrównoważonego Rozwoju z Raportem Rocznym, który zawiera m.in. informacje nt. zrównoważonej strategii naszego biznesu, inicjatyw, które podjął koncern oraz postępów, jakie z naszym udziałem poczynił w 2022 r.

Wybrane najważniejsze wskaźniki 2023

Emisje CO2 – Zakres 1
* wg wskaźników emisji DEFRA

120,96*

tys. t CO2e

Emisje CO2 – Zakres 2 (oparte na lokalizacji)
* wg wskaźników emisji DEFRA

6,31*

tys. t CO2e

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

38

procent

Poważne incydenty i wypadki śmiertelne wśród pracowników

0

na milion godzin pracy

średnia liczba godzin szkoleniowych

30

na pracownika

Menu