Ograniczenie emisji do powietrza z Ciepłowni Rejonowej Dąbska

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: styczeń 2006 – grudzień 2008

Wartość całkowita projektu: 13,4 mln zł

Wartość dofinansowania: 6,7 mln zł

Źródło finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomione w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Cele Projektu:

 • unowocześnienie infrastruktury w celu podniesienia jakości i wydajności produkcji oraz dostaw ciepła,
 • dostosowanie ciepłowni do restrykcyjnych norm i standardów ochrony środowiska w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Korzyści z realizacji Projektu:

 • podniesienie norm i standardów ochrony środowiska, m.in. osiągnięcie średniej sprawności instalacji odpylającej na poziomie 95%2,
 • zapewnienie bezawaryjności pracy systemu i podniesienie parametrów nośnika ciepła,
 • zapewnienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego.

Zakres zrealizowanych zadań:

 • modernizacja dwóch istniejących kotłów w zakresie montażu ekonomizerów, przebudowy instalacji odpylającej i układu transportu pyłów i żużla,
 • zainstalowanie nowego kotła,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody krążącej w sieci i urządzeniach grzewczych w celu zabezpieczenia systemu przed korozją,
 • montaż instalacji do ciągłego monitoringu emisji gazów i pyłów do atmosfery,
 • przebudowa ponad 1 km sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Łubinowej w Szczecinie,
 • modernizacja 16 węzłów cieplnych zlokalizowanych na Osiedlach: Słonecznym, Majowym i Bukowym.
Menu