Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – co to jest?

To inaczej takie korzystanie z energii, które polega na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym zużyciu. Ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług, a co za tym idzie służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Najbardziej znanym przykładem zastosowania efektywności energetycznej jest termomodernizacja budynku – dobra izolacja pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania lub chłodzenia. W ten sposób zużywa się mniej paliw, emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery, obniża koszty eksploatacji.

Co Ty możesz zrobić, aby poprawić efektywność energetyczną w swoim lokalu?

Obniż temperaturę

w pomieszczeniach rzadko używanych lub na czas dłuższej nieobecności w domu.

Wietrz z głową

intensywnie, ale krótko.

Używaj zmywarki

zamiast ręcznego zmywania naczyń.

Uwolnij kaloryfer

zdejmij obudowy lub odsłoń zasłony, aby ciepło szybciej wypełniło pomieszczenie.

Korzystaj z prysznica

zamiast kąpieli w wannie. Zużyjesz mniej ciepłej wody a tym samym energii do jej podgrzania.

Korzystaj ze słońca

w słoneczne dni odsłoń okna, pozwól słońcu ogrzewać Twoje mieszkanie.

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określa art. 19. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizacja lub wymiana:
 • oświetlenia,
 • urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych,
 • telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
 • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
 • pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;
 1. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 2. ograniczenie strat:
 • związanych z poborem energii biernej,
 • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
 • na transformacji,
 • w sieciach ciepłowniczych,
 • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 • związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) art. 5 ust. 6c
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868)
Menu