Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – co to jest?

Obok energii odnawialnej to jeden z filarów zrównoważonej polityki energetycznej. Ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług, a co za tym idzie służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Najbardziej znanym przykładem zastosowania efektywności energetycznej jest termomodernizacja budynku – dobra izolacja pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania lub chłodzenia. W ten sposób zużywa się mniej paliw, emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery, obniża koszty eksploatacji.

Co Ty możesz zrobić?

Aby poprawić swoją efektywność energetyczną wystarczy kilka bardzo prostych czynności:

Obniżanie temperatury

Obniżanie temperatury

W pomieszczeniach rzadko używanych lub na czas dłuższej nieobecności w domu.

Wietrzenie

Wietrzenie

Wietrzenie pomieszczeń intensywnie ale krótko.

Zmywanie mechaniczne

Zmywanie mechaniczne

Korzystanie ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania naczyń.

Uwolnij kaloryfer

Uwolnij kaloryfer

Zdejmij obudowy lub odsłoń zasłony, aby ciepło szybciej wypełniło pomieszczenie.

Korzystaj z prysznica

Korzystaj z prysznica

Zamiast kąpieli w wannie skorzystaj z prysznica, zużyjesz mniej ciepłej wody a tym samym energii do jej podgrzania.

Korzystaj ze słońca

Korzystaj ze słońca

W słoneczne dni odsłoń okna, pozwól słońcu ogrzewać Twoje mieszkanie.

Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określa art. 19. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

 

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. izolacja instalacji przemysłowych;
 2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia,
  • urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  • pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;
 4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;
 6. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) art. 5 ust. 6c
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868)

Typ

Nazwa

Dokument pdf

Przeciętne zużycie GJ i MWh

Pobierz plik