Jak podpisać lub rozwiązać umowę?

Jeżeli jesteś najemcą lub właścicielem lokalu mieszkalnego lub budynku, który jest podłączony do sieci ciepłowniczej SEC, możesz w prosty sposób podpisać z nami umowę na dostawę ciepła. do Twojego lokalu. Możesz to zrobić online lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Wybierz wygodną dla siebie formę.

1

Przygotuj odpowiednie dokumenty

 • pobierz wniosek o zawarcie umowy na dostawę ciepła
 • tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu, umowa przedwstępna)
 • protokół zdawczo-odbiorczy danego lokalu
 • ewentualne pełnomocnictwo do podpisania umowy
2

Przekaż nam komplet dokumentów

W celu podpisania umowy wyślij na adres e-mail: skan lub zdjęcie następujących dokumentów.

 • wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie umowy na dostawę ciepła *UWAGA: Pola na wniosku dotyczące zamówionych mocy proszę pozostawić do wypełnienia przez pracownika SEC
 • tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu, umowa przedwstępna)
  protokół zdawczo-odbiorczy danego lokalu
 • ewentualne pełnomocnictwo do podpisania umowy

Na podstawie przesłanych dokumentów pracownik Biura Obsługi Klienta:

 

 • przygotuje umowę w dwóch egzemplarzach
 • wyśle do Państwa pocztą tradycyjną dwa egzemplarze umowy wraz z opłaconą kopertą zwrotną
3

Podpisz umowę

Otrzymaną pocztą umowę, podpisz i odeślij do SEC jeden egzemplarz umowy w załączonej zaadresowanej i opłaconej kopercie.

Nazwa

Wniosek dla firmy

Pobierz

Wniosek dla klienta indywidualnego

Pobierz
Menu