Grupa SEC

Grupę SEC tworzy Szczecińska Energetyka Cieplna wraz ze spółkami ciepłowniczymi, które również działają w branży energetycznej. Działamy według jednego standardu. To co spółki rozróżnia to:

zakres terytorialny – jesteśmy w 12 miastach w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim oraz w wielkopolskim;

technologia produkcji i dystrybucji ciepła – dostawa ciepła odbywa się poprzez sieć ciepłowniczą lub z kotłowni lokalnych;

model rozliczania – bezpośrednio z klientami indywidualnymi lub instytucjonalnymi;

rodzaj usług -produkcja i dystrybucja,  eksploatacja i serwis, usługi specjalistyczne.

Naszą podstawową działalnością jest produkcja i dystrybucja ciepła systemowego. Jako Grupa SEC obsługujemy łącznie 12 miast i jesteśmy częścią sektora Zrównoważonych Rozwiązań Infrastrukturalnych: największego koncernu energetycznego – E.ON.

To dzięki współpracy naszych ekspertów z kolegami z aż 15 rynków w Europie możemy lokalnie wdrażać globalne i innowacyjne rozwiązania.

Obsługujemy łącznie prawie 22 tys. klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z takich branż jak: mieszkalnictwo, handel, usługi, służba zdrowia, administracja czy przemysł.

Jesteśmy dla Was tutaj

Struktura Grupy SEC

Spółki Grupy SEC

Compliance podstawą zaufania

Jako Grupa odpowiedzialna społecznie dbamy o to, aby nasze działania były nie tylko zgodne z prawem, ale także z zasadami uczciwego biznesu. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych pracowników oraz partnerów biznesowych. W codziennej pracy kierujemy się zasadami ujętymi w obowiązującym w spółce Kodeksie Etycznym:  plik do pobrania.

Zależy nam na współpracy z podmiotami, które nie tylko są świadome przestrzeganych przez grupę SEC zasad i wartości, ale które same także prowadzą swoją działalność w sposób etyczny i zgodny z prawem. Od swoich obecnych oraz przyszłych dostawców oczekujemy postaw zgodnych z zapisami Kodeksu Postępowania Dostawcy:  plik do pobrania.

Jeśli posiadasz informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym możesz zgłosić je bezpośrednio do Compliance Officera / Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznegocompliance@eon-edisenergia.pl.

Jeśli chcesz zachować anonimowość, możesz zadzwonić na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości pod numerem 22 153 08 79. Możesz także dokonać zgłoszenia przez bezpieczną stronę internetową https://eon-wb.compliancesolutions.com.

Oba powyższe anonimowe kanały komunikacji koncernu E.ON, w skład którego wchodzi Grupa SEC, są dostępne przez całą dobę, także w języku polskim.

Menu