Unia3

Celem projektu UNIA3 jest modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecina współfinansowana przez Unię Europejską.

Czas realizacji: listopad 2017 r. – 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 101 mln zł, w tym dofinansowanie UE 58 mln zł

Cele Projektu:

 • 25 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych,
 • 17 km nowych sieci ciepłowniczych,
 • 68 nowoczesnych węzłów cieplnych,
 • ciepło z sieci SEC dostępne także poza Szczecinem,
 • 4 nowe osiedla podłączone do bezpiecznej i ekologicznej sieci SEC.

Eko efekty:

 • 60 800 GJ/rok- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • 6 170 Mg/rok zmniejszenie emisji CO2,
 • mniej pyłów PM 10 i PM 2,5 i czystsze powietrze, którym oddychamy.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Realizowane projekty

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w obszarze ulic Duńska – Szczecińska – Kalinowa oraz od ul. Krygiera do osiedli w Warzymicach

Projekt nr: POIS.01.06.02-00-0021/16

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2017 r.- 2023 r.

Zakres prac przy projekcie:

 • budowa 4,8 km nowej sieci ciepłowniczej,
 • podłączenie do sieci SEC osiedli Warszewo Podbórz oraz w Warzymicach.

Przyłączenie nowego osiedla przy ul. Wschodniej w Szczecinie – Podjuchy

Projekt nr: POIS.01.06.02-00-0020/16

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2017 r. – 2022 r.

Zakres prac przy projekcie:

 • budowa 3,8 km nowej sieci ciepłowniczej,
 • podłączenie do sieci SEC osiedla Słoneczne Tarasy.

Przyłączenie do systemu SEC nowego osiedla w rejonie ul. Szosa Polska – Policka

Projekt nr: POIS.01.06.02-00-0022/16-00

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2017 r. – 2021 r.

Zakres prac przy projekcie:

 • budowa 6,2 km nowej sieci ciepłowniczej,
 • podłączenie do sieci SEC osiedla mieszkaniowego Wrzosowe Wzgórze.

Modernizacja sieci ciepłowniczej

Projekt nr: POIS.01.05.00-00-0031/16

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 2017 r. – 2023 r.

Wartość projektu: 69 874 495,66 PLN zł

Kwota dofinansowania: 35 636 177,00 PLN zł

Zakres prac przy projekcie:

 • 5 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych,
 • 60 nowych węzłów.

Na Prawobrzeżu w rejonie ulic:

 • Jasna, Turkusowa,
 • Kolorowych Domów,
 • Dąbska.

Na Lewobrzeżu w rejonie ulic:

 • Ku Słońcu,
 • Międzyodrze (Bytomska, Rybnicka),
 • Chopina, Rugiańska,
 • Szymanowskiego, Ogińskiego,
 • Bogurodzicy, Kaszubska,
 • Bogusława, Kr. Jadwigi.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 r. -2020 r.

Projekt „Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II” obejmuje modernizację infrastruktury w miejskim systemie ciepłowniczym eksploatowanym przez SEC.

Całe przedsięwzięcie podzieliliśmy na pięć obszarów zadaniowych:

 1. Przebudowa sieci kanałowych na sieci preizolowane. Modernizacja objęła 20,05 km sieci tj. 18% ogółu sieci kanałowych w miejskim systemie ciepłowniczym,
 2. Wymiana izolacji na sieciach napowietrznych. Modernizacja objęła1,88 km, tj. 7 % ogółu napowietrznych sieci cieplnych w miejskim systemie ciepłowniczym,
 3. Przebudowa węzłów grupowych na węzły indywidualne wraz z budową przyłączy. Efektem realizacji zadań jest wybudowane 59 węzłów indywidualnych oraz 2,74 km sieci ciepłowniczej,
 4. Instalacja automatyki i telemetrii na sieciach i węzłach ciepłowniczych. Zautomatyzowany system do zdalnych odczytów z ciepłomierzy objął 2400 punktów odczytowych na terenie lewobrzeżnej części Szczecina. Zostały zainstalowane moduły zdalnego odczytu na istniejących węzłach ciepłowniczych jak również system zdalnej kontroli stanów awaryjnych na sieciach preizolowanych służący do wczesnego wykrywania wilgoci w rurociągach ciepłowniczych,
 5. Likwidacja kotłowni lokalnej i przyłączenie odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wyeksploatowana kotłownia zlokalizowana była przy ul. Zacisznej 3 w Szczecinie.

Informacje o zgłaszaniu nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Wszystkie projekty w ramach projektu Unia 3 powinny być realizowane w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich realizacji, fakt ten należy zgłosić odpowiednim służbom. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Menu