Płatności

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych

  *Pole obowiązkowe

  Odbiorca faktur oświadcza, że zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 Poz. 2174 z póź. zm.) wyraża zgodę / nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez spółkę SEC Sp. z o.o. faktur elektronicznych z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie Odbiorca faktur przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez spółkę SEC Sp. z o.o. wymaga powiadomienia spółki SEC Sp. z o.o. o tym fakcie w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego – pod rygorem przyjęcia, iż faktura elektroniczna została skutecznie doręczona na dotychczasowy adres podany przez Odbiorcę faktur w powyższym oświadczeniu.

  Polecenia zapłaty

  Szczecińska Energetyka Cieplna

  Pobierz

  SEC A 

  Pobierz

  SEC B 

  Pobierz

  SEC C 

  Pobierz

  SEC D

  Pobierz

  SEC E 

  Pobierz

  SEC F 

  Pobierz

  SEC G

  Pobierz

  SEC H 

  Pobierz

  SEC I 

  Pobierz

  SEC J

  Pobierz

  SEC K 

  Pobierz

  SEC L

  Pobierz

  SEC M

  Pobierz

  SEC N 

  Pobierz

  SEC O 

  Pobierz

  SEC P 

  Pobierz

  SEC R

  Pobierz
  Cofnięcie zgody polecenia zapłaty

  Szczecińska Energetyka Cieplna

  Pobierz

  SEC A 

  Pobierz

  SEC B 

  Pobierz

  SEC C 

  Pobierz

  SEC D

  Pobierz

  SEC E 

  Pobierz

  SEC F 

  Pobierz

  SEC G

  Pobierz

  SEC H 

  Pobierz

  SEC I 

  Pobierz

  SEC J

  Pobierz

  SEC K 

  Pobierz

  SEC L

  Pobierz

  SEC M

  Pobierz

  SEC N 

  Pobierz

  SEC O 

  Pobierz

  SEC P 

  Pobierz

  SEC R

  Pobierz
  Menu