Q&A – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Gdzie mam zgłosić awarię dot. ogrzewania lub dostaw ciepłej wody?

Jeśli nie masz umowy z SEC, a za ogrzewanie rozliczasz się z Administratorem w czynszu, to w pierwszej kolejności skontaktuj się z Administratorem/Zarządcą lub z Pogotowiem Lokatorskim.
Jeśli posiadasz umowę z SEC, a opłaty za ogrzewanie wnosisz bezpośrednio do SEC, awarie dot. ogrzewania lub dostaw ciepłej wody możesz zgłosić w Biurze Obsługi Klienta pod nr tel. 91 45099 99, e-mailem: bok@sec.com.pl lub na Pogotowie Ciepłownicze pod nr tel. 993

Czy bonifikaty będą naliczane automatycznie, czy też odbiorcy muszą wystąpić z takim wnioskiem do SEC?

Mieszkańcy, aby ubiegać się o bonifikatę, muszą wystąpić z wnioskiem do SEC.

Czy w związku z tym, że nie dotrzymują Państwo warunków umowy będę miał bonifikatę?

Mieszkańcom, w przypadkach przewidzianych w prawie energetycznym, należą się bonifikaty w związku z ograniczeniami w dostawach ciepła.

Gdzie złożyć wniosek o bonifikatę?

Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu zakłócenia lub przerwy w dostawie ciepła należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta.

Ponoszę opłaty stałe za moc cieplną, czy w związku z niedotrzymaniem paramentów będę miał obniżone opłaty za moc cieplną?

Za ograniczenia w dostawach ciepła i ciepłej wody należą się bonifikaty naliczane zgodnie
z prawem energetycznym.

Czy mogę podłączyć swoje mieszkanie do sieci ciepłowniczej?

Do sieci ciepłowniczej podłączane są całe budynki. Pojedynczego lokalu nie można podłączyć bezpośrednio do sieci ciepłowniczej. Jeżeli lokal znajduje się w budynku, który jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, to można go przyłączyć do instalacji wewnętrznej budynku i w ten sposób korzystać z ciepła systemowego.

Czy mogę zainstalować w swoim mieszkaniu indywidualną logotermę i rozliczać się z SEC wg wskazań licznika a nie podzielnika?

Rozliczanie indywidualne możliwe jest wyłączenie w budynkach, które mają odpowiednio zaprojektowaną i wykonaną instalację wewnętrzną (wg wytycznych SEC) i indywidualne rozliczanie dotyczy wszystkich lokali. Praktycznie ma to miejsce dla nowobudowanych budynków, gdzie system oparty o logotermy zaplanowany jest już na etapie projektowania.

Jak przyłączyć się do sieci SEC?
 1. W zależności od stopnia zaawansowania inwestycji należy złożyć jeden z wniosków:
  udzielenie informacji o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej zapewnienie dostawy ciepła określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Więcej informacji znajdziesz tutaj: link. Warunki, Wnioski i Załączniki – SEC
 2. Stosowne wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na względzie że standardowy proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej trwa minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyłączeniowej, z zastrzeżeniem, że przyłączenia są realizowane tylko w taki sposób, aby w tzw. sezonie grzewczym czyli od początku października do końca kwietnia, aby prace z tym związane nie powodowały ograniczeń w dostawie ciepła do innych Odbiorców.
 3. Składany wniosek powinien być kompletnie wypełniony, opatrzony podpisemi datą wypełnienia oraz powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki. Wniosek niekompletny lub wypełniony niewłaściwie nie będzie procedowany do czasu jego uzupełnienia.Treść umowy przyłączeniowej jest ustalana między klientem/inwestorem i SEC po wydaniu warunków przyłączenia. Klient/inwestor musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się przyłączany obiekt. Zawarta umowa o przyłączenie reguluje obowiązki stron i terminy poszczególnych prac.SEC w uzasadnionych przypadkach określonych w Prawie Energetycznym (w przypadku braku warunków technicznych i/lub ekonomicznych przyłączenia) może odmówić przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W przypadku odmowy ze względu na brak warunków ekonomicznych, w piśmie z odmową SEC przedstawi klientowi wysokość opłaty, po uiszczeniu której będą zachodziły ekonomiczne warunki przyłączenia.po zrealizowaniu przyłączenia – przed rozpoczęciem dostarczania ciepła – strony zawierają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania.
 4. Treść umowy przyłączeniowej jest ustalana między klientem/inwestorem i SEC po wydaniu warunków przyłączenia. Klient/inwestor musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się przyłączany obiekt. Zawarta umowa o przyłączenie reguluje obowiązki stron i terminy poszczególnych prac.
 5. SEC w uzasadnionych przypadkach określonych w Prawie Energetycznym (w przypadku braku warunków technicznych i/lub ekonomicznych przyłączenia) może odmówić przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W przypadku odmowy ze względu na brak warunków ekonomicznych, w piśmie z odmową SEC przedstawi klientowi wysokość opłaty, po uiszczeniu której będą zachodziły ekonomiczne warunki przyłączenia.
 6. po zrealizowaniu przyłączenia – przed rozpoczęciem dostarczania ciepła – strony zawierają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania.
Jak spuścić wodę z pionu instalacji centralnego ogrzewania (np. podczas remontu) i ile to kosztuje?
 1. Należy zgłosić taką potrzebę do administratora budynku, który powinien uzgodnić taką operację w SEC.
 2. Wysokość opłat za spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ponowne napełnienie zawarta jest w cenniku z “pozataryfowymi stawkami za usługi dodatkowe” (link do cennika Cenniki i taryfy – SEC). Do tych opłat dochodzi koszt zużytego do napełnienia instalacji nośnika ciepła (wody sieciowej) kalkulowany po cenach z Taryfy dla ciepła (cena nośnika ciepła).
Kto jest odpowiedzialny za instalację wewnętrzną CO i CWU w budynku?

Za instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku odpowiedzialny jest jego właściciel (np. Spółdzielnia, Wspólnota Mieszkaniowa itp.).

Co z zimną wodą dostarczaną do klienta? Czy ta woda jest zagrożona namnażaniem bakterii Legionella?

SEC nie dostarcza wody bieżącej, woda z sieci ciepłowniczej tylko podgrzewa wodę wodociągową. Po aktualne informacje należy zwrócić się do ZWiK Szczecin.

Czy SEC kontroluje swoją infrastrukturę i bada wodę?

Tak, SEC wykonuje regularne badania zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Czy woda dostarczana przez SEC jest bezpieczna pod kątem namnażania bakterii Legionella?

Woda w systemie ciepłowniczym SEC ma bardzo wysoką temperaturę, przez co namnażanie bakterii Legionella jest niemożliwe. Ponadto woda z sieci ciepłowniczej jest odseparowana od wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i ciepłej wody użytkowej i nie miesza się z wodą wodociągową.

Czy woda SEC może wymieszać się z wodą wodociągową?

Woda w sieci ciepłowniczej i woda w instalacji wewnętrznej w budynku (woda wodociągowa na potrzeby co i cwu) to dwa odrębne i zamknięte obiegi. Jeśli jednak wystąpią nieszczelności na jednej lub drugiej instalacji może dojść do zmieszania się wody sieciowej i wodociągowej. Dlatego SEC prewencyjnie barwi swoją wodę w sieci ciepłowniczej, aby kontrolować potencjalne nieszczelności w tych obiegach. Jeżeli zauważysz, że woda w Twoim domu jest zabarwiona na zielono – zgłoś to jak najszybciej do Biura Obsługi Klienta SEC lub na Pogotowie Ciepłownicze 993.

W jakich temperaturach dochodzi do namnażania bakterii? W jakich temperaturach bakteria ginie?

Bakterie Legionelli rozwijają się w temperaturze wody między 25°C a 45°C. Optymalny ich rozwój następuje w zastoju wody w temperaturze między 30°C a 37°C. Najlepsze warunki do rozwoju Legionelli to wilgotne środowiska, obecność osadu z kamienia, błoto i korozja. Bakteria ginie w temperaturze ok. 70°C.

Co oznaczają pozycje na fakturze?

Pozycje na fakturze zawierają ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom ciepła zgodnie z obowiązującą grupą taryfową – opis grup taryfowych dostępny jest na naszej stronie w zakładce „Cenniki ciepła”

Czy e-faktura jest wystawiana szybciej niż papierowa?

Faktura papierowa i elektroniczna wystawiane są w tym samym terminie, jednak e-faktura szybciej trafia do Odbiorcy ciepła.

Czy jeśli nie korzystam z ciepła – nie dostanę faktury?

Zgodnie z przypisaną grupą taryfową, rozliczamy się z Państwem zarówno z pobranego ciepła, jak i gotowości do jego pobrania. Dlatego nasze faktury zawierają także opłaty stałe niezależne od zużycia.

Czy można dostawać fakturę np. Co dwa miesiące?

Z naszymi odbiorcami rozliczamy się w okresie miesięcznym i nie prowadzimy rozliczeń
w innych okresach rozliczeniowych.

Czy można zmienić termin płatności?

Termin płatności jest określony w umowie i wynika z przepisów prawa. Jeśli istnieje konieczność zmiany terminu – proszę zgłosić się z taką prośbą do Biura Obsługi Klienta.

Dlaczego pobieracie opłaty za ciepłą wodę chociaż w czasie przerw w dostawach jej nie dostarczacie?

Licznik ciepła zlicza faktycznie pobrane ciepło, a nie przepływ ciepłej wody. Oznacza to, że klient płaci za tyle ciepła ile faktycznie pobrał. Jeśli ciepło nie zostało dostarczone/pobrane do podgrzewu wody, opłata nie została naliczona, lub jeśli woda była o niższej temperaturze zostanie naliczona niższa opłata.

Gdzie mogę sprawdzić saldo rozliczeń za ciepło?

Saldo rozliczeń potwierdzą nasi konsultanci Biura Obsługi Klienta. Zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 91 450 99 99 lub e-mailowo: bok@sec.com.pl
Informacja o saldzie konta na dzień wystawienia rozliczeń dostępna jest także na fakturze VAT.

Gdzie mogę zgłosić reklamację dotyczącą dostaw ciepła lub ciepłej wody?

Reklamacje można zgłosić w Biurze Obsługi Klienta e-mailem na adres e-mail: bok@sec.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 91 450 99 99

SEC od lat mówi, że zaczyna dostarczać ciepło na wniosek odbiorców?

Reguluje to Prawo Energetyczne – rozpoczęcie i zakończenie dostawy ciepła na cele ogrzewania odbywa się wyłącznie na życzenie klienta.
Zarządca w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielnia zwraca się z wnioskiem do SEC o rozpoczęcie lub zakończenie dostaw ciepła.
Ważne! Odbiorcy, którzy korzystają z ciepła przez cały rok nie muszą składać takich wniosków, sami podejmują decyzję, w którym momencie odkręcić swoje kaloryfery.

W węzłach cieplnych należących do klienta, to klient we własnym zakresie uruchamia
i wstrzymuje dostawy ciepła. Warto jednak o takiej sytuacji powiadomić SEC na wypadek niespodziewanych okoliczności.

A jeśli będę chciał wrócić do poprzedniego systemu i pobierania ciepła tylko w sezonie grzewczym?

Procedura wygląda tak samo jak w przypadku uruchomienia usługi – trzeba ten fakt zgłosić do administratora. Podobnie jednak jak w przypadku uruchomienia – wstrzymanie usługi będzie dotyczyć wszystkich użytkowników. Nie ma możliwości odłączenia od systemu jednego czy kilku wybranych lokali. Najlepszym wyjściem jednak jest po prostu nie korzystanie z ciepła. Wówczas opłaty nie będą naliczane.

Co mam zrobić, aby korzystać z usługi?

Aby korzystać z ciepła przez cały rok proszę zgłosić zarządcy, aby zlecił SEC ustawienie odpowiednich temperatur granicznych na węźle cieplnym, tak by ciepło było dostępne także po tzw. sezonie grzewczym. Dzięki temu będziesz mógł z niego skorzystać zawsze wtedy, gdy faktycznie je uruchomisz np. podczas zimnych lub deszczowych dni wiosną lub jesienią.

Dlaczego muszę iść do administratora?

Z powodów formalnych – Administrator (Spółdzielnia) reprezentuje Państwa i jest stroną umowy, a decyzja ta musi wpłynąć od klienta, który jest stroną umowy. Ponadto
w budynkach wielorodzinnych z tradycyjną instalacją wewnętrzną (tzw. piony) nie ma możliwości dostarczania indywidualnie ciepła tylko do jednego lub kilku wybranych lokali. Najczęściej do korzystania z takiej opcji potrzebna jest zgoda większości lokatorów budynku.

Ile będę płacić za uruchomienie usługi ciepło przez cały rok?

Uruchomienie usługi nie kosztuje nic, a opłaty naliczane są tylko za faktyczne zużycie ciepła i wg takich samych zasad jak te w okresie tzw. sezonu grzewczego.

Cennik sprzedawcy

Opracowany przez sprzedawcę dokument określający: grupy taryfowe, wysokość cen i stawek opłat zgodnych z „Taryfą dla Ciepła” sprzedawcycennik opłat za usługi dodatkowe – zbiór cen stosowanych przez sprzedawcę za usługi dodatkowe nie objęte Taryfą dla ciepła.

Grupowy węzeł cieplny

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja c.w.

Instalacja ciepłej wody.

Instalacja odbiorcza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Klient

Podmiot lub osoba fizyczna, która ma podpisaną z SEC umowę na dostawę ciepła

Logoterma

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje – stanowiące element instalacji odbiorczej, służące do rozdziału ciepła w lokalu odbiorcy końcowego, zasilane przez instalację odbiorczą z węzła cieplnego lub źródła ciepła.

Lokalne źródło ciepła

Zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie.

Nośnik ciepła

Woda o zmiennej temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych, służąca do przekazywania energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorcy oraz do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych.

Obiekt

Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi

Odbiorca

Końcowy odbiorca ciepła na własny użytek

Przyłącze

Odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Sezon grzewczy

Okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Sieć ciepłownicza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Tabela regulacyjna

Przedstawiona przez sprzedawcę w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych.

Taryfa dla ciepła

Opracowany przez sprzedawcę dokument określający: grupy taryfowe, wysokość stawek opłat za obsługę odbiorców.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła

Umowa

Zawarta pomiędzy odbiorcą a sprzedawcą umowa kompleksowa, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłania.

Węzeł cieplny

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Zamówiona moc cieplna

Ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, największa moc cieplna, jaka wystąpi w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

warunki obliczeniowe:

 1. obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 2. normatywna temperatura ciepłej wody,

obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła – największe natężenie przepływu nośnika ciepła, odpowiadające w przypadku:

 1. sieci ciepłowniczej – przyłączeniowej mocy cieplnej i parametrom nośnika ciepła dostarczanego ze źródła ciepła do tej sieci, określonym w aktualnej tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
 2. węzła cieplnego – zamówionej mocy cieplnej dla obiektu lub obiektów zasilanych z tego węzła cieplnego oraz parametrom nośnika ciepła dostarczanego do tego węzła, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
 3. obiektu zasilanego z grupowego węzła cieplnego za pośrednictwem eksploatowanej przez sprzedawcę zewnętrznej instalacji odbiorczej – zamówionej mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania tego obiektu oraz parametrom wody dostarczanej z grupowego węzła cieplnego do instalacji centralnego ogrzewania, określonym dla warunków obliczeniowych na podstawie danych projektowych dla tej instalacji,
 4. obiektu stanowiącego samodzielny lokal w budynku wielolokalowym, zasilanego za pośrednictwem wewnętrznej instalacji odbiorczej – zamówionej mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania tego obiektu oraz parametrom wody dostarczanej z węzła cieplnego do wewnętrznej instalacji odbiorczej, określonym dla warunków obliczeniowych na podstawie danych projektowych dla tej instalacji, pod warunkiem zapewnienia sprzedawcy możliwości eksploatacji wewnętrznej instalacji odbiorczej,

Źródło ciepła

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Menu