Kogeneracja w Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2012

Wartość całkowita projektu: 3,7 mln zł

Wartość dofinansowania: 1,3 mln zł

Źródło finansowania: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Cele Projektu:

  • wdrożenie przyjaznej środowisku technologii produkcji energii,
  • dywersyfikacja źródeł zasilania.

Korzyści z realizacji Projektu:

  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego dla ww. systemu ciepłowniczego,
  • umożliwienie płynniejszej regulacji obciążenia ciepłowni w okresie letnim bez konieczności uruchamiania dodatkowych źródeł ciepła.

Zakres zrealizowanych zadań:

  • budowa gazowego źródła kogeneracyjnego, na bazie silnika gazowego, współpracującego z istniejącym układem technologicznym ciepłowni,
  • budowa przyłącza elektroenergetycznego, związanego z wyprowadzeniem wyprodukowanej energii elektrycznej do systemu lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Menu