Ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza w Ciepłowni Miejskiej Łobeskiej Energetyki Cieplnej

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: styczeń 2008 – grudzień 2010

Wartość całkowita projektu: 6,4 mln zł

Wartość dofinansowania: 1,42 mln zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie IV.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza.

Cele Projektu:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
  • wzrost bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła na terenie zasilanym przez SEC Łobez.

Korzyści z realizacji Projektu:

  • niższy poziom emisji substancji do atmosfery,
  • podniesienie efektywności wytwarzania ciepła poprzez zastosowanie najnowszej technologii.

Zakres zrealizowanych zadań:

  • budowa nowego kotła wraz z wysokosprawną instalacją odpylania,
  • modernizacja istniejącego kotła w zakresie części ciśnieniowej i automatyki,
  • wykonanie nowych instalacji elektrycznych.
Menu