Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2.04.2004 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730) wodomierze i ciepłomierze należy legalizować co 5 lat.

Jak przeprowadzić legalizację licznika?

Możesz wybrać dowolnego wykonawcę usługi wymiany na nowy lub legalizacji licznika i/lub wodomierza cw. My rekomendujemy SEC Serwis, jako kompleksowego wykonawcę usługi.

Jeśli chcesz zlecić legalizację/wymianę SEC Serwis

Zleć kompleksową legalizację liczników/wodomierzy z SEC Serwis i o nic się nie martw!

Jeśli chcesz zlecić legalizację/wymianę innemu wykonawcy

Krok 1
Zgłoś się do dostawcy ciepła (SEC) i uzgodnij parametry legalizacji

Krok 2
Sporządź listę legalizowanych liczników (z adresami, numerami i stanami przed i po montażu)

Krok 4
Upewnij się, czy montaż wszystkich liczników został przeprowadzony prawidłowo i jest zgodny z listą adresową oraz, czy zastosowano właściwą nakładkę radiową

Krok 3
Zleć legalizację liczników wybranej przez siebie firmie

Krok 5
Skoordynuj odbiór licznika z dostawcą ciepła (SEC)

PAMIĘTAJ!

Nawet jeden nieprawidłowo zalegalizowany licznik w budynku może wykluczyć cały układ z systemu odczytów, co uniemożliwia odebranie danych i indywidualne rozliczenie kosztów ciepła.

Jeśli jesteś klientem indywidualnym w sprawie legalizacji lub wymiany licznika ciepła i/lub wodomierza ciepłej wody zwróć się do swojej wspólnoty mieszkaniowej.

Pobierz wytyczne dotyczące czynności związanych z legalizacją urządzeń pomiarowych służących rozliczeniu za ciepło:

System Magnolia System centralkowy 

Na dowolnym etapie procesu legalizacji możesz skontaktować się z pracownikami Biura Obsługi Klienta SEC