Połączenie systemów ciepłowniczych Prawobrzeża i Lewobrzeża

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: grudzień 2014 – styczeń 2016

Wartość całkowita projektu: 40 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

  • połączenie systemów ciepłowniczych miasta Szczecin

Korzyści z realizacji Projektu:

  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta,
  • wzrost konkurencyjności pomiędzy wytwórcami ciepła,
  • stabilizacja cen ciepła,
  • utrzymanie dostaw ciepła na prawobrzeżu podczas postoju CR Dąbska,
  • unikatowy projekt w skali Europy (docelowa praca 5 źródeł na wspólną sieć ciepłowniczą).

Zakres zrealizowanych zadań:

  • budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości ponad 5,5 km,
  • budowa dwóch przepompowni oraz modernizacja pompowni w CR Dąbska.
Menu