Przyłączenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: czerwiec 2015 – czerwiec 2016

Wartość całkowita projektu: 13,5 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

  • przyłączenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do sieci ciepłowniczej

Korzyści z realizacji Projektu:

  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta,
  • wzrost konkurencyjności pomiędzy wytwórcami ciepła,
  • stabilizacja cen ciepła,
  • nowe źródło przyłączone do systemu ciepłowniczego, docelowa praca 5 źródeł na wspólną sieć ciepłowniczą.

Zakres zrealizowanych zadań:

  • budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości ponad 2,6 km,
  • modernizacja komory A-14, w tym pełna automatyzacja i możliwość sterowania przepływem ciepła.
Menu