Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU S14, S17, S23, S26, S29, S33 – Zestaw 11

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

04.07.2019, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 21.05.2019 Pobierz
pdf SIWZ 21.05.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Część I 21.05.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Część II 21.05.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Część I XADES 21.05.2019 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna Część II XADES 21.05.2019 Pobierz
pdf Załacznik nr 8 SIWZ wzor umowy 21.05.2019 Pobierz
zip Załącznik do SIWZ 1, 1a, 7, 9 21.05.2019 Pobierz
zip Załącznik do SIWZ 1, 1a, 7, 9 XADES 21.05.2019 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja zapisów SIWZ 23.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst - załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy 23.05.2019 Pobierz
pdf Zawiadomienie o zamiarze przesunięcia terminu składania ofert 24.05.2019 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 25.05.2019 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania cz.1 25.05.2019 Pobierz
pdf Jednolity tekst SIWZ 25.05.2019 Pobierz
zip Załączniki 1-7 do SIWZ 25.05.2019 Pobierz
zip Załącznik 1a formularz cenowy zadanie 1-6 25.05.2019 Pobierz
zip Załącznik nr 2 edytowalna wersja formularza JEDZ 25.05.2019 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 04.07.2019 Pobierz
pdf Unieważnienie postępowania 12.07.2019 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu 28.08.2019 Pobierz
Menu