Projekt S4U

W ramach projektu S4U prowadzonego przez Kamila Sporek, mającego na celu Rollout SAP/4HANA w 29 spółkach naszej grupy, w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się popracować warsztatowo w zakresie UAT (User Acceptance Test). Był to trzeci z 6 tygodni UAT przeznaczonych na testowanie systemu SAP/4HANA. Przy wsparciu zespołu centralnego, ale też nieocenionym zaangażowaniu zespołów Księgowości Beata Smolarek, Kontrolingu Elżbieta Grzelak oraz Zaopatrzenia Grzegorz Opaluch i IT Konrad Salmonowicz przeprowadzaliśmy test case’y przypisane do naszych spółek, w jednej z najważniejszych faz testowych wdrożenia.
Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele wszystkich 29 spółek z powyższych obszarów biznesowych. W mocnym zespole składającym się z ponad 80 osób, przeprowadzaliśmy testy w formie warsztatowej. Jak się okazało, było to bardzo efektywne działanie, ponieważ w tym tygodniu przeprocesowaliśmy 2 razy tyle przypadków testowych (eng.: test case), co w pierwszych dwóch tygodniach. 
Tydzień ten zakończył się fenomenalnym wynikiem ukończenia testów na poziomie 80%. Był on również wspaniałą okazją do integracji zespołu projektowego na kolacji, gdzie wspomniane ponad 80 członków zespołu cieszyło się jeszcze jedną wspólną chwilą 😉 

Menu