Ciepła woda może być zielona

Chcielibyśmy poinformować, że rozpoczęliśmy akcję barwienia wody w sieci ciepłowniczej na zielono w celu lokalizacji trudnych do wykrycia przecieków.

Substancja użyta do barwienia wody w sieci nie szkodzi środowisku, jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt, a na jej wykorzystanie mamy zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Prosimy o zachowanie spokoju w przypadku zaobserwowania jasnozielonego koloru wody w instalacji ciepłej wody użytkowej.

Zielony barwnik w wodzie z kranu (dotyczy TYLKO ciepłej wody) może pojawić się tylko wtedy, gdy w instalacji występuje nieszczelność i woda z sieci ciepłowniczej miesza się z wodą wodociągową.

Akcja barwienia wody potrwa około miesiąc, a barwnik w wodzie sieciowej może utrzymać się nawet 6 miesięcy.

Zabarwienie wody wodociągowej prosimy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta SEC pod numerem telefonu T: 91 450 99 99 lub do zarządcy nieruchomości.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z naszą akcją i dziękujemy za zrozumienie oraz współpracę.

Menu