Rekompensaty przedłużone do czerwca 2025 r.

uprzejmie informujemy, że system wsparcia dla odbiorców ciepła uprawnionych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r.* został przedłużony o kolejny rok, do 30 czerwca 2025 r. Oznacza to, że tzw. rekompensaty do rachunków za energię cieplną będą Państwu nadal naliczane.

Prezydent RP w dniu 7 czerwca br. podpisał Ustawę** o bonie energetycznym tym samym przedłużając Ustawę z dnia 15 września 2023 r. Przedłuża ona stosowanie obowiązujących obecnie rozwiązań wobec odbiorców ciepła, na drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r.

Przedsiębiorstwa energetyczne będą obowiązane do stosowania wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło w kwocie nie wyższej niż wskazany w ustawie pułap.

* Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

** Ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Menu