Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 100 kWp na terenie CR-Dąbska w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Czas realizacji projektu: III kwartał 2018 – III kwartał 2019
Wartość całkowita projektu: 781,5 tys. zł brutto, w tym dofinansowanie UE: 381,9 tys. zł


Cel:

  • 95,58 MWhe/rok planowana produkcja energii elektrycznej
  • 99,84 kWp planowana maksymalna moc zainstalowana w modułach fotowoltaicznych
  • energia elektryczna wytwarzana przede wszystkim na potrzeby Ciepłowni Rejonowej Dąbska
  • zdobycie nowych doświadczeń inwestycyjnych i eksploatacyjnych w branży fotowoltaicznej

Efekty:

  • 79,43 t/rok – mniej CO2
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w wolumenie zużywanej energii ogółem w skali województwa, a w konsekwencji kraju
  • brak emisji zanieczyszczeń
  • działanie nie ma wpływu na wyczerpywanie zapasów paliwa, które jest wykorzystywane do produkcji energii
  • paliwo jest darmowe, a koszt wyprodukowanej energii nie jest uzależniony od cen surowców

Unia Europejska

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: bok@sec.com.pl
T +48 91 450 99 99

BOK czynny:
pn-pt: od 8:00 do 17:00
Siedziba SEC
ul. Zbożowa 4,
70-653 Szczecin
znajdź nas na mapie >

KASA czynna:
pn-pt: od 9:00 do 14:00
do góry