Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów łączącej system miast Słubice i Frankfurt nad Odrą

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów łączącej system miast Słubice i Frankfurt nad Odrą

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: lipiec 2014 - listopad 2014

Wartość całkowita projektu: 1,3 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

  • zapewnienie bezawaryjności pracy systemu
  • wykorzystanie mocnych stron spółek ciepłowniczych dla osiągnięcia większej opłacalności produkcji ciepła w różnych porach roku.

Korzyści z realizacji Projektu:

  • podniesienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego
  • stabilizacja cen dla końcowych odbiorców.

Zakres zrealizowanych zadań:

budowa sieci ciepłowniczej podziemnej i napowietrznej łączącej systemy ciepłownicze Słubice i Frankfurt nad Odrą o łącznej długości 622 m.