Modernizacja ciepłowni w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego 25

Modernizacja ciepłowni w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego 25

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: maj 2009 - wrzesień 2010

Wartość całkowita projektu: 3,59 mln zł

Źródło finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Instytucję Wdrażającą - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomione w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

2020 07 19 175556znak NSS

Cele Projektu:

 • unowocześnienie infrastruktury w celu podniesienia jakości i wydajności produkcji ciepła
 • dostosowanie ciepłowni do nowych norm i standardów ochrony środowiska w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną

Korzyści z realizacji Projektu:

 • podniesienie norm i standardów ochrony środowiska
 • zapewnienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego
 • zapewnienie dostaw ciepłej wody użytkowej w systemie całorocznym dla odbiorów zasilanych bezpośrednio z sieci ciepłowniczej dzięki całorocznej pracy ciepłowni

Zakres zrealizowanych zadań:

 • modernizacja istniejącego kotła
 • zainstalowanie nowego kotła o mocy cieplnej 8 MW
 • montaż nowego układu odpylania spalin
 • budowa nowego układu transportu pyłów i żużla
 • budowa nowego układu cieplno-hydraulicznego z zabudową nowych pomp obiegowych i kotłowych
 • budowa układu automatyki
 • budowa nowej stacji uzdatniania wody dla potrzeb technologicznych