Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Myśliborzu

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Myśliborzu

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: styczeń 2013 - grudzień 2014

Wartość całkowita projektu: 1,4 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

 • modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu zapewnienia bezawaryjności pracy systemu ciepłowniczego
 • podniesienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego
 • obniżenie i stabilizacja cen dla odbiorców końcowych

Korzyści z realizacji Projektu:

 • obniżenie strat na przesyle ciepła systemowego
 • obniżenie kosztów produkcji ciepła systemowego
 • obniżenie kosztów podgrzewu ciepłej wody użytkowej
 • wzrost sprzedaży ciepła systemowego
 • zwiększenie sprawności Ciepłowni Rejonowej
 • obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej
 • skrócenie czasu odczytów liczników ciepła

Zakres zrealizowanych zadań:

 • budowa nowych przyłączy do osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej z rur preizolowanych o łącznej długości ponad 950 m
 • budowa 15 indywidualnych, kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych
 • modernizacja Ciepłowni Rejonowej
 • budowa przyłącza energetycznego do budynku Ciepłowni Rejonowej
 • zakup i montaż układów pomiarowych
 • zakup urządzeń do odczytu liczników ciepła drogą radiową