Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Strzelcach Krajeńskich

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Strzelcach Krajeńskich

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: czerwiec 2014 - październik 2014

Wartość całkowita projektu: 2,38 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

  • likwidacja nieefektywnych kotłowni lokalnych
  • wykonanie sieci ciepłowniczej oraz pięciu węzłów cieplnych

Korzyści z realizacji Projektu:

  • podniesienie norm i standardów ochrony środowiska
  • zapewnienie bezawaryjności pracy systemu
  • podniesienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego
  • stworzenie możliwości pozyskania nowych odbiorców ciepła

Zakres zrealizowanych zadań:

  • budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości ponad 1720 m
  • wykonanie pięciu węzłów cieplnych