Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina – Lewobrzeże

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Szczecina – Lewobrzeże

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: listopad 2012 - listopad 2015

Wartość całkowita projektu: 89,7 mln zł

Źródło finansowania: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii"

logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb 12020 07 19 175556

Cele Projektu:

  • wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła systemowego
  • poprawa jakości powietrza w Szczecinie i w regionie
  • ograniczenie strat energii cieplnej w procesie dystrybucji do odbiorców

Korzyści z realizacji Projektu:

  • poprawa jakości życia na obszarze Miasta Szczecina i najbliższych okolic poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze szczecińskich elektrociepłowni w ilości około 12 tys. ton rocznie
  • zmniejszenie liczby awarii ciepłowniczych powstających na terenie Szczecina

Zakres zrealizowanych zadań:

  • przebudowa wyeksploatowanych odcinków sieci cieplnej podziemnej (kanałowej) o łącznej długości ponad 21,2 km, na nowoczesne w technologii rur preizolowanych
  • wymiana izolacji cieplnej na odcinkach sieci napowietrznych o łącznej długości ponad 6,5 km.