Połączenie systemów ciepłowniczych prawo – i lewobrzeża

Połączenie systemów ciepłowniczych prawo – i lewobrzeża

Spółka: Szczecińska Energetyka Cieplna

Status: zrealizowany

Czas realizacji: grudzień 2014 - styczeń 2016

Wartość całkowita projektu: 40 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

połączenie systemów ciepłowniczych miasta Szczecin

Korzyści z realizacji Projektu:

  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta
  • wzrost konkurencyjności pomiędzy wytwórcami ciepła
  • stabilizacja cen ciepła
  • utrzymanie dostaw ciepła na prawobrzeżu podczas postoju CR Dąbska
  • unikatowy projekt w skali Europy (docelowa praca 5 źródeł na wspólna sieć ciepłowniczą

Zakres zrealizowanych zadań:

  • budowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości ponad 5,5 km
  • budowa dwóch przepompowni oraz modernizacja pompowni w CR Dąbska