Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Myśliborzu

Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Myśliborzu

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: kwiecień 2015 - październik 2015

Wartość całkowita projektu: 6,34 tys. zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele projektu:

  • zmiana technologii wytwarzania ciepła
  • obniżenie kosztów produkcji ciepła

Korzyści z realizacji Projektu:

  • obniżenie cen i opłat za ciepło dla odbiorcy
  • nowoczesne źródło wytwarzania ciepła

Zakres zrealizowanych zadań:

  • demontaż dotychczasowego kotła gazowego o mocy 5 MW
  • budowa nowego kotła węglowego o mocy 7 MW wraz z instalacją odpylania i kominem
  • budowa instalacji odżużlania i nawęglania
  • budowa przyłącza wodnego i elektrycznego
  • rozbudowa systemu nadzorującego przebieg procesów technologicznych