Ciepło to nie tylko ciepło systemowe

Ciepło to nie tylko ciepło systemowe

To innowacyjne rozwiązania w zakresie infrastruktury energetycznej, a także najnowocześniejszych realizacji energetycznych dostępnych na rynku. Dostosowane do indywidualnych potrzeb koncepcje energetyczne oparte na ogrzewaniu i chłodzeniu dla nowych obszarów miejskich, budynków i przemysłu. Wśród nich znajdują się sieci niskotemperaturowe, rozwiązania odzysku ciepła odpadowego. Jeżeli szukasz partnera w zakresie zrównoważonych rozwiązań w obszarach energii, ciepła i chłodu, zapoznaj się z naszymi produktami i usługami.

My zajmiemy się resztą. Napisz do nas na adres , a skontaktuje się z Tobą pracownik Działu Sprzedaży, który będzie także Twoim indywidualnym opiekunem.

Jak wygląda proces przyłączenia krok po kroku?

Jeżeli planujesz przyłączenie swojego biznesu do sieci ciepłowniczej, pomożemy Ci przejść sprawnie przez proces przyłączenia.

Wniosek

Wypełniony i kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z załącznikami należy złożyć w SEC.

Dokumenty

Złożone dokumenty są sprawdzane w zakresie poprawności wypełnienia oraz kompletności wniosku i załączników. Za datę złożenia dokumentacji, uznaje się dzień wpływu do SEC prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Jeśli stwierdzone zostaną braki lub nieprawidłowości, wówczas wnioskodawca zostanie poproszony o poprawienie i/lub uzupełnienia wniosku – dopiero poprawione druki mogą zostać rozpatrzone pod kątem merytorycznym.

Analiza wniosku

W kolejnym etapie SEC analizuje wniosek w celu stwierdzenia czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W przypadku pozytywnej opinii, określane są przez SEC wymogi przyłączenia do sieci ciepłowniczej, które w formie pisemnej przesyłane są do wnioskodawcy.

Proces przyłączenia

W przypadku braku technicznych i/lub ekonomicznych warunków przyłączenia, SEC może odmówić wykonania usługi. Powiadamiany o tym zostaje wnioskodawca i Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Proces przyłączenia rozpoczyna się po zawarciu umowy i potrwać może
do 12 miesięcy.

Warunki przyłączenia

Określenie warunków przyłączenia jest nieodpłatne, a ich ważność trwa przez 2 lata od daty ich wydania.

Umowa

SEC opracowuje, uzgadnia i podpisuje z klientem umowę przyłączeniową, która określa m.in. zobowiązania stron, zakres prac, terminy, tytuł prawny SEC do nieruchomości (w szczególności tzw. służebność przesyłu) oraz wysokość opłaty przyłączeniowej i sposób jej zapłaty.

Prace projektowe i realizacja

Podpisana umowa o przyłączenie jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i realizacji przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

Uruchomienie dostaw ciepła

Przed uruchomieniem dostawy ciepła należy zawrzeć lub zaktualizować umowę sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłania.

Po zrealizowaniu wszystkich prac wynikających z umowy przyłączeniowej i odbiorze przez SEC licznika ciepła, na wniosek odbiorcy może zostać uruchomiona dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.

Załączniki do pobrania

Nazwa

Załącznik nr 1 – wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz

Lista dokumentów – warunki przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Pobierz

Załącznik nr 2a i 2b wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i zawarcie umowy o przyłączenie

Pobierz

Proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Pobierz
Menu