Pompy ciepła

Pompy ciepła

Pompa ciepła to nowoczesne i ekologiczne urządzenie grzewcze, które stanowi jeden z alternatywnych sposobów wytworzenia ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jako „paliwo” wykorzystuje energię cieplną, której ogromne ilości znajdują się w naturalnych pokładach ziemi, powietrza oraz wody. Praca pompy opiera się na typowych przemianach fizycznych zachodzących w urządzeniu takich jak: parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie. Mogą współpracować w jednym systemie z węzłami cieplnymi.

Menu