Legalizacja licznika

Legalizacja licznika to Twój obowiązek!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2.04.2004 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730) wodomierze i ciepłomierze należy legalizować co 5 lat.

Jak przeprowadzić legalizację licznika?

Możesz wybrać dowolnego wykonawcę usługi wymiany na nowy lub legalizacji licznika ciepła lub wodomierza cw.
My rekomendujemy SEC Serwis, jako kompleksowego wykonawcę usługi.

Jeśli chcesz zlecić legalizację/wymianę innemu wykonawcy

postępuj wg poniższego schematu:

1

Krok

Zgłoś się do SEC i uzgodnij parametry legalizacji.

2

Krok

Sporządź listę legalizowanych liczników (adres, numer, stan przed i po montażu).

3

Krok

Zleć legalizację liczników wybranej przez siebie firmie.

4

Krok

Upewnij się, czy montaż wszystkich liczników został przeprowadzony prawidłowo i jest zgodny z listą adresową oraz, czy zastosowano właściwą nakładkę radiową.

5

Krok

Skoordynuj odbiór licznika z SEC.

Menu