Łasztownia

Łasztownia

Łasztownia jest wyjątkowym miejscem na mapie Szczecina. Bliskość wody, otoczenie przyrodnicze, a także bogata przeszłość związana z gospodarką portową powodują, że wyspa ma unikalny charakter. Ta część Szczecina, w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się nie do poznania i wciąż dynamicznie się rozwija.

Nasze plany na Łasztowni

slajder miasto

Chcemy stworzyć na Łasztowni nowoczesny, inteligentny, niskotemperaturowy system ciepłowniczy wykorzystujący lokalnie występujące ciepło odpadowe, pompy ciepła, źródła odnawialne. W oparciu o lokalny potencjał energetyczny chcemy stworzyć inteligentny system ciepłowniczy, w którym magazynować będziemy powstającą tu energię odpadową.

margot richard NJJ7paSBO c unsplash crop

Z podmiotami generującymi energię odpadową, jak i potencjalnymi jej odbiorcami możemy stworzyć sieć powiązań, w której lokalna sieć ciepłownicza umożliwi elastyczne wykorzystanie energii i rozwój relacji prosumenckich. Wspólne działanie w tym zakresie pozwoli nam na integrację procesów ogrzewania i chłodzenia przy wykorzystaniu pomp ciepła, promieniowania słonecznego i ciepła odpadowego. Dodatkowo będziemy wspierać na Łasztowni transport alternatywny poprzez stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Powstanie jedna z najciekawszych części miasta z niepowtarzalną w skali kraju infrastrukturą dostarczającą ciepło i chłód jednocześnie.

Sieć ciepłownicza nowej generacji

3GDH
Sieć ciepłownicza Trzeciej Generacji

Sieć wodna, gdzie temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 100ºC. Parametry sieci dopasowuje się do parametrów instalacji wewnętrznej budynków. Obecnie najczęściej temperaturę sieci obliguje konieczność przygotowania ciepłej wody użytkowej. Minimalna temperatura sieci dla przygotowania ciepłej wody bez użycia dodatkowych źródeł w węźle wynosi 65°C.

5GDH
Sieć ciepłownicza Piątej Generacji

Sieć wodna ultra-niskich temperatur. Temperatura czynnika nie przekracza 50ºC. Parametry sieci ultra-niskich temperatur są stałe i nie są bezpośrednio związane z temperaturami obliczeniowymi instalacji budynków. Czynnik grzewczy w specjalnych okolicznościach może służyć także jako zasilanie układów chłodniczych. W celu tym sieć powinna posiadać zmienne parametry w zależności od pory roku. W sezonie grzewczym podnosić temperaturę zaś w okresie letnim schładzać czynnik.

mapa lasztownia

Zalety sieci nowej generacji

  • zmniejszenie strat ciepła – wynika z mniejszej różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem grzewczym a otoczeniem, dłuższy czas eksploatacji materiałów – materiały poddane niższym ciśnieniom i temperaturom czynnika grzewczego wykazują większą trwałość eksploatacyjną,
  • obniżenie kosztów inwestycyjnych – można użyć materiałów przystosowanych do niższych temperatur oraz ciśnień, zminimalizowanie strat związanych z awariami – niższe ciśnienie oraz temperatura powodują mniejsze szkody w trakcie ewentualnych awarii,
  • możliwość odbioru ciepła odpadowego z budynków – ciepło odpadowe ma zazwyczaj stosunkowo niską temperaturę, wprowadzenie takiego ciepła do sieci wysokoparametrowej nie jest możliwe,
  • produkcja chłodu – sieć ultra-niskich parametrów umożliwia, przy spełnieniu odpowiednich warunków, zaoferowanie odbiorcy ciepła wykorzystanie go także dla układów chłodniczych.

Korzyści z naszych rozwiązań

Oszczędność

Oszczędność

Komfort życia

Komfort życia

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Niezwodność

Niezwodność

Przestrzeń ekologiczna

Przestrzeń ekologiczna

Rozwój

Rozwój

Razem zadbajmy o rozwój tego miejsca

Podzielcie się Państwo tym, czego macie w nadmiarze – energią odpadową. Stwórzmy razem model współpracy, który pozwoli nam zagospodarować niewykorzystaną energię i dzielić się nią dla wspólnych korzyści. Jeśli interesuje Państwa udział w tej prosumenckiej przygodzie i kreowanie naszego wspólnego otoczenia na Łasztowni, zapraszamy do współpracy.