Odczyt licznika

Jak odczytać licznik ciepła?

Każdy Klient może samodzielnie odczytać wskazania ciepłomierza. W tym celu należy użyć przycisku znajdującego się panelu sterującym. Po każdym wciśnięciu nastąpi zmiana wskazania energii cieplnej w {GJ}, przepływu całkowitego [m3], czasu pracy [H], temperatury zasilania[C], temperatury powrotu [C], przepływu chwilowego w [m3/h].

Szczecin – prawobrzeże

Odczyty liczników na prawobrzeżu Szczecina odbywają się przy wykorzystaniu systemu zdalnego odczytu. Pracuje on w oparciu o sieć radiową – moduły radiowe ciepłomierzy, routery, koncentratory z kartą SIM – przekazującą dane do serwerów za pomocą sieci GSM.
Odczyt dotyczy wszystkich węzłów cieplnych, czyli Klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Szczecin – lewobrzeże

Klient instytucjonalny

Liczniki zlokalizowane na lewobrzeżu miasta pracują w autorskim systemie odczytowym także w oparciu o sieć GSM. Dane przekazywane i przechowywane są na serwerach. W każdym z węzłów cieplnych zamontowane są urządzenia do zdalnej transmisji danych wyposażone w kartę SIM. Same zaś ciepłomierze i wodomierze komunikują się z urządzeniami do zdalnej transmisji danych poprzez moduły radiowe.

Klient indywidualny

Dla Klientów indywidualnych stosujemy odczyt inkasencki. Jego działanie oparte jest o wykorzystanie modułów radiowych zamontowanych w układach pomiarowych, a sam odczyt odbywa się jak sama nazwa mówi przy udziale inkasenta i terminala radiowo odczytującego dane. Aktualnie pracujemy nad zmianą systemu i zastąpieniem dotychczasowych odczytów inkasenckich odczytami zdalnymi poprzez siec GSM.

Legalizacja liczników

Proces legalizacji wszystkich układów pomiarowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w cyklach pięcioletnich.

Więcej informacji na temat legalizacji liczników tutaj.

Menu