Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Myśliborzu

Spółka: SEC Energia

Status: W realizacji

Czas realizacji: 05-05-2022 do 31-12-2023

Wartość całkowita projektu: 3.361.590,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.297.482,00 zł

Źródło finansowania: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 r. – 2020 r.

Cele Projektu:

  • Cel główny projektu: zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Myśliborzu,,
  • Cel na poziomie rezultatu: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych powstającej w wyniku działalności ciepłowni w Myśliborzu,
  • Cel na poziomie produktu: zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji w ciepłowni w Myśliborzu.

Korzyści z realizacji Projektu:

  • zwiększona efektywność energetyczna ciepłowni w Myśliborzu,
  • redukcja emisji CO2 powstającego w wyniku funkcjonowania ciepłowni,
  • umożliwienie płynniejszej regulacji obciążenia ciepłowni w okresie letnim bez konieczności uruchamiania innych źródeł ciepła,
  • realizacja kolejnego etapu w dążeniu do nowoczesnego i efektywnego systemu ciepłowniczego w Myśliborzu.
Menu