Fot.: PlanEnergi

Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE

Projekt: Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE

Dofinansowanie (I Etap): 500 000 PLN brutto (100%)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Project Manager: Lilli Wolny, Inkubator Nowych Technologii

Konsorcjum projektowe: SEC Region i PlanEnergi

Członkowie zespołu:

Ryszard Sola (SEC Region)
Piotr Kaszak (SEC Region)
Piotr Płuciennik (SEC Region)
Grzegorz Grabowski (SEC Chojnice)
Per Alex Sorensen (PlanEnergi)
Magdalena Komoszyńska (PlanEnergi)
Geoffroy Gauthier (PlanEnergi)
Leo Holm (PlanEnergi)
Patrycja Rogalska (SEC)
Irmina Wawrzyńska (SEC)
Michał Dudzic (SEC)
Irena Dul (SEC)
Natalia Siminiecka (SEC)
Lilli Wolny (SEC)

Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w czerwcu 2021 roku ogłosiło nabór wniosków w  konkursie Ciepłownia Przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE. Celem konkursu było opracowanie koncepcji ciepłowni opartej minimum w 80% na odnawialnych źródłach energii. Gra toczyła się o wysoką stawkę: po 500 000 PLN brutto dla maksymalnie 10 firm, które zostaną dopuszczone do udziału w pierwszym etapie konkursu, oraz 32 000 000 PLN brutto na wybudowanie Demonstratora Technologii przez zwycięzcę pierwszego etapu.

Przebieg projektu i rezultaty

Zgodnie z założeniem konkursu, zaprojektowany Demonstrator Technologii miał za zadanie dostarczyć energię, której minimum 80% pochodziło z OZE do lokali o powierzchni minimum 15 000 m2, ciepłą wodę użytkową do lokali o powierzchni minimum 15 000 m2 oraz zmieścić się w założonym budżecie 32 mln PLN. Ponadto na zakończenie pierwszego etapu wykonawca miał za zadanie przygotować dokumentację w taki sposób, aby w ciągu maksymalnie 4 miesięcy od podpisania umowy na drugi etap móc uzyskać pozwolenie na budowę i uruchomić Demonstrator po 18 miesiącach od podpisania umowy. Chęć udziału w konkursie wyraziło 9 firm i konsorcjów projektowych. W czerwcu 2021 złożona została dokumentacja wymagana przez NCBR. W jej opracowanie zaangażowani byli pracownicy SEC Region, firmy PlanEnergi oraz SEC. Za przygotowanie ostatecznego wniosku konkursowego odpowiedzialny był Inkubator Nowych Technologii. W sierpniu 2021 zostali wyłonieni uczestnicy, dopuszczeni do udziału w pierwszym etapie konkursu. Dzięki ciężkiej pracy całego Zespołu, Ciepłownia Przyszłości w Choszcznie znalazła się na liście szczęśliwców. Od tego momentu wykonawcy mieli 6 miesięcy na opracowanie koncepcji, która spełni wymogi konkursowe. Poprzeczka była postawiona wysoko. Oprócz osiągnięcia 80% udziału OZE w produkcji energii i dostarczenia energii i ciepłej wody do lokali o określonej powierzchni minimalnej, należało również przeprowadzić cały proces formalno-prawny związany z pozwoleniami i dokumentami potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, a całość koncepcji należało zaprojektować w narzędziu do sporządzania symulacji dynamicznych TRNSYS, wskazanym przez NCBR jako obligatoryjny dla potrzeb konkursu. Dodatkowo, w celu umożliwienia porównania rezultatów poszczególnych uczestników konkursu, NCBR zalecił korzystanie z ujednoliconych danych dotyczących profilu zapotrzebowania, danych pogodowych i nasłonecznienia.

Przez 6 miesięcy zespół projektowy SEC Region i PlanEnergi, zlokalizowana w Danii firma projektowa będąca partnerem SEC w tym projekcie, przy wsparciu Inkubatora Nowych Technologii, ciężko pracował nad opracowaniem koncepcji spełniającej wymogi NCBR. PlanEnergi jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania tego typu rozwiązań wzięła na siebie zadanie przygotowania samej koncepcji i opracowania modelu symulacyjnego w programie TRNSYS. SEC Region odpowiedzialny był  m.in. za znalezienie odpowiednich gruntów, które spełniałyby wymogi związane z lokalizacją wybranych OZE, tj. duże, w miarę płaskie i suche działki, zlokalizowane w pobliżu systemu w Choszcznie. Przy wsparciu SEC przygotowano i przeprowadzono procedurę związaną z decyzją środowiskową i uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Zabezpieczono również za pomocą listów intencyjnych z zarządcami i wspólnotami odpowiednią powierzchnię lokali, do których miałaby być dostarczana energia i ciepła woda z Demonstratora. Kompletna dokumentacja projektowa została złożona 03.03.2022. Ostatecznie, Ciepłownia Przyszłości w Choszcznie przyjęła następujący kształt: 16 000 m2 kolektorów solarnych, używanych do ładowania magazynu ciepła o pojemności 26 000 m3, który następnie przy pomocy pompy ciepła o mocy 1,1 MW zasila wydzielony fragment systemu ciepłowniczego w Choszcznie. Udało się osiągnąć udział OZE na poziomie 83%. Koszty całości oszacowano na etapie wniosku na 26 mln PLN netto, po aktualizacji cen na 35 mln PLN netto.

Schemat Demonstratora Technologii

Koncepcja konsorcjum SEC Region i PlanEnergi otrzymała pozytywną ocenę technologiczną Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wypełniając wszystkie założenia i pokonując wszystkie wyzwania projektowe. Ciepłownia Przyszłości w Choszcznie ostatecznie zajęła 2. miejsce.

Menu