Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w Myśliborzu

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: styczeń 2013 – grudzień 2014

Wartość całkowita projektu: 1,4 mln zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

 • modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu zapewnienia bezawaryjności pracy systemu ciepłowniczego,
 • podniesienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego,
 • obniżenie i stabilizacja cen dla odbiorców końcowych.

Korzyści z realizacji Projektu:

 • obniżenie strat na przesyle ciepła systemowego,
 • obniżenie kosztów produkcji ciepła systemowego,
 • obniżenie kosztów podgrzewu ciepłej wody użytkowej,
 • wzrost sprzedaży ciepła systemowego,
 • zwiększenie sprawności Ciepłowni Rejonowej,
 • obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
 • skrócenie czasu odczytów liczników ciepła.

Zakres zrealizowanych zadań:

 • budowa nowych przyłączy do osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej z rur preizolowanych o łącznej długości ponad 950 m,
 • budowa 15 indywidualnych, kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych,
 • modernizacja Ciepłowni Rejonowej,
 • budowa przyłącza energetycznego do budynku Ciepłowni Rejonowej,
 • zakup i montaż układów pomiarowych,
 • zakup urządzeń do odczytu liczników ciepła drogą radiową.
Menu