Ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza z ciepłowni miejskiej w Słubicach

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: czerwiec 2013 – marzec 2015

Wartość całkowita projektu: 3,727 mln zł

Wartość dofinansowania: 5,173 mln zł

Źródło finansowania: Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Cele Projektu:

 • ograniczenie emisji do powietrza substancji zanieczyszczających z ciepłowni miejskiej w Słubicach,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności w zakresie dostaw ciepła na terenie zasilanym przez ciepłownię.

Korzyści z realizacji Projektu:

 • podniesienie norm i standardów ochrony środowiska, dostosowanie emisji zanieczyszczeń pyłowych do standardów obowiązujących po 2016 roku,
 • dopasowanie wielkości mocy ciepłowni do potrzeb odbiorców po rozbudowie sieci magistralnych z uwzględnieniem współpracy ze Stadtwerke we Frankfurcie,
 • zapewnienie bezawaryjności pracy systemu,
 • zapewnienie rentowności funkcjonowania systemu ciepłowniczego m.in. poprzez zastosowanie pełnej automatyki regulacji pracy kotłów,
 • poprawa jakości powietrza w skali regionu.

Zakres zrealizowanych zadań:

 • budowa nowego kotła,
 • kompleksowa przebudowa układu odpylania wraz z przebudową mechanicznego układu transportu pyłów i żużla,
 • rewitalizacja istniejącego kotła wraz z wymianą części ciśnieniowej, armatury i aparatury kontrolno–pomiarowej,
 • przebudowa stacji uzdatniania wody,
 • montaż automatyki służącej do sterowania pracą ciepłowni,
 • przebudowa instalacji elektrycznej,
 • przebudowa pompowni wraz z układami cieplno-hydraulicznymi.
Menu