Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Myśliborzu

Spółka: SEC Region

Status: zrealizowany

Czas realizacji: kwiecień 2015 – październik 2015

Wartość całkowita projektu: 6,34 tys. zł

Źródło finansowania: środki własne spółki

Cele Projektu:

  • zmiana technologii wytwarzania ciepła,
  • obniżenie kosztów produkcji ciepła.

Korzyści z realizacji Projektu:

  • obniżenie cen i opłat za ciepło dla odbiorcy,
  • nowoczesne źródło wytwarzania ciepła.

Zakres zrealizowanych zadań:

  • demontaż dotychczasowego kotła gazowego o mocy 5 MW,
  • budowa nowego kotła węglowego o mocy 7 MW wraz z instalacją odpylania i kominem,
  • budowa instalacji odżużlania i nawęglania,
  • budowa przyłącza wodnego i elektrycznego,
  • rozbudowa systemu nadzorującego przebieg procesów technologicznych.
Menu