Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową komór ciepłowniczych

Spółka

SEC Region

Termin składania ofert mija:

07.09.2020, 11:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 15.07.2020 Pobierz
pdf SIWZ 15.07.2020 Pobierz
zip załączniki od 1a do 8 15.07.2020 Pobierz
zip załączniki od 1a do 8 [XADES] 15.07.2020 Pobierz
Dokumentacja techniczna 15.07.2020 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna podpisana 15.07.2020 Pobierz
pdf Załącznik nr 7– wzór umowy 29.07.2020 Pobierz
pdf Jedn. tekst SIWZ 29.07.2020 Pobierz
pdf Modyfikacja zapisów SIWZ 29.07.2020 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 29.07.2020 Pobierz
pdf Odpowiedź na pytanie - Część II 31.07.2020 Pobierz
pdf odpowiedzi na pytania część III 18.08.2020 Pobierz
pdf schemat technologiczny dla komory G33 18.08.2020 Pobierz
zip jedn_tekst_STWiORB-26-08-2020.zip.xades 26.08.2020 Pobierz
pdf jedn. tekst Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy 26.08.2020 Pobierz
pdf jedn tekst SIWZ -26-08-2020.pdf 26.08.2020 Pobierz
pdf odpowiedzi na pytania – część IV 26.08.2020 Pobierz
pdf jedn. tekst Załącznik nr 1a - formularz cenowy.pdf 26.08.2020 Pobierz
pdf Sprostowanie do ogłoszenia 26.08.2020 Pobierz
zip jedn. tekst STWiORB wszystkie branże - 26.08.2020.zip 26.08.2020 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania – część V 26.08.2020 Pobierz
pdf Odpowiedzi na pytania część VI 01.09.2020 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert 07.09.2020 Pobierz
pdf Informacja z otwarcia ofert – po poprawieniu omyłki rachunkowej 11.09.2020 Pobierz
pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.02.2021 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.03.2021 Pobierz
Menu