Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komór ciepłowniczych

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

09.05.2018, 13:00

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 28.03.2018 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 28.03.2018 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 28.03.2018 Pobierz
pdf Pismo modyfikacja SIWZ 24.04.2018 Pobierz
pdf Jeden tekst SIWZ - modyfikacja 24.04.2018 Pobierz
pdf Sprostowanie 24.04.2018 Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.05.2018 Pobierz
pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.06.2018 Pobierz
Menu