Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn300mm,2xDn150mm, 2xDn125mm, 2xDn100mm wraz z przyłączami na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

Spółka

Szczecińska Energetyka Cieplna

Termin składania ofert mija:

20.12.2018, 13:30

Dokumenty do pobrania:

Typ Nazwa Data pliku
pdf Ogłoszenie 06.11.2017 Pobierz
zip Dokumentacja techniczna 07.11.2017 Pobierz
zip Dokumentacja przetargowa 07.11.2017 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 23.11.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. I 24.11.2017 Pobierz
webp Mapa - rysunek nr 1 24.11.2017 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 24.11.2017 Pobierz
pdf Sprostowanie ogłoszenia 07.12.2017 Pobierz
zip Zmodyfikowana dokumentacja 07.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. II 07.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. III 08.12.2017 Pobierz
pdf Załącznik nr 8 do SIWZ - modyfikacja 08.12.2017 Pobierz
pdf Odpowiedzi na zapytania przetargowe cz. IV 14.12.2017 Pobierz
pdf Zestawienie ofert 20.12.2017 Pobierz
pdf Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 16.02.2018 Pobierz
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.02.2018 Pobierz
pdf Opublikowane ogłoszenie o udzielenie zamówienia 11.04.2018 Pobierz
Menu